Livsfarlig design?

Elina Melteig
Andreas Nakkerud
Foto: AJU_photography, Creative Commons 2.0, flickr.com

Før 1976 var berg-og-dal-baneloopen livsfarlig. Idag er berg-og-dal-baner med loop et must for alle fornøyelsesparker. Hva hendte i 1976?

Det finnes to berg-og-dal-baner på Tusenfryd som har loop! Loopen har én loop og én korketrekker. SpeedMonster har også én loop og én korketrekker, men siden denne loopen er opp-ned har vi hodet mot bakken 3 ganger.
I 1880 begynte man å eksperimentere med berg-og-dal-baner med loop. Ville du ha vært prøvekanin på den tiden? Den første berg-og-dalbanen med loop ble bygget i 1894, men ble stengt kort tid etterpå. De fleste som tok denne berg-og-dal-banen fikk alvorlige nakkeskader. Det var ikke før ingeniøren Werner Stengel løste problemet at man igjen kunne bygge attraksjoner med loop. Dette skjedde så sent som i 1976. Siden den gangen har antallet berg-og-dal-baner med loop eksplodert!

En trygg løsning

Grunnen til nakkeskadene kom av rykket man fikk idet man kjørte inn og ut av loopen. Når man går fra å kjøre i en rett linje til å kjøre opp bakken i loopen oppleves dette som om kroppen plutselig blir veldig tung. Når vi går ut av loopen blir kroppen plutselig lettere igjen. Disse brå overgangene gjør at hodet får et kraftig rykk før nakkemusklene rekker å stabilisere, effekten blir ofte nakkesleng. Werner Stengel løste dette problemet ved å gjøre innkjøringen til sirkelen mykere. I stedet for en konstant radius gjennom hele loopen brukte Stengel tilnærmet uendelig radius ved inn- og utkjøring. Dermed blir ikke overgangen fra rett linje til sirkel like brå, og man får ikke det voldsomme rykket fra de tidlige loopene. Behovet for disse myke overgangene gjør at mange looper får en høy og smal form.

Hjertelinjen

Mennesket er bygget for å tåle loddrette støt, som hopp. Sidelengs er vi imidlertid ganske skjøre. Nakkeskader var ganske vanlig også på grunn av svinger og bevegelser til siden. Måten berg-og-dal-baner ble bygget på tidligere gjorde at den største bevegelsen skjedde øverst på kroppen (se tegningen). Derfor var det hodet som ble utsatt for de største kreftene. Stengel konstruerte berg-og-dal-baner hvor den øverste delen av kroppen bare ble utsatt for små rotasjoner. Det er nå skinnene og vognene som svinger voldsomt, mens pasasjerene sitter relativt rolig. Ved å lage banene slik at hjertet skulle være i ro kunne man lange mer spennende konstruksjoner med rotasjoner som gikk sidelengs. Takket være Stengel og hans geniale ideer er berg-og-dal-banene blitt tryggere samtidig som man føler kreftene på kroppen!
illustrasjon-hjertelinje

Her ser du hvordan forskjellige berg-og-dal-baner oterer pasasjerene. I bildet til venstre er skinnene i ro, mens pasasjeren for en kraftig sleng til siden. I bildet til høyre er kroppen og hodet mye roligere, men skinnene og vognen beveger seg mye. Den nye konstruksjonen er mer komplisert, men tillater veldig spennende berg-og-dal-baner.

Ikke rart man er redd når det er dette man ser!

Ikke rart man er redd når det er dette man ser!

Det er like spennende hver gang!

Det er like spennende hver gang!

Kommentarer er stengt.